PROJEKTY UNIJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Rozbudowa Gdynia Container Terminal S.A.

Promocja inwestycji z Funduszy Unijnych

Kompleksowa obsługa marketingowa projektu: „Budowa infrastruktury i zakup sprzętu II i III etapu budowy terminalu kontenerowego Gdynia Container Terminal SA w Gdyni” w latach 2012-2016” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

  • Klient: Gdynia Container Terminal S.A.
  • Zadania: media plan i realizacja kampanii promocji projektu
  • Website: w trakcie realizacji